Analizler

Analiz

Adı Açıklama Fiyat
C, H, N, S Analizi Katı (öğütülmüş) numune ile çalışılmaktadır
Kovalet bağlar ve türler hakkında bilgi Katı numuneler ile çalışılmaktadır
Zeta Potansiyeli, Hidrodinamik Çap Ölçümü
Tane Büyüklüğü Dağılım Analizi
Boyar Madde, Şeker, Vitamin, Organik Asit, Diğer Organik Madde Analizi
Eser element ve ağır metal analizi
Dispersiyon, Viskozite, Akma Gerilimi, Viskoelastik Özellikler
Anatomik İncelemeler Numune staplara yerleştirilmiş halde getirilmelidir
Fe, Al, Cu, Zn, Co, Mg, Ni, Ti esaslı metallerde kimyasal kompozisyon belirleme
Sitolojik incelemeler Hazır kesitler boyanmış halde getirilmelidir.
H/C/F/P atomlarının belirlenmesi DMSO, Kloroform ya da suda çözünmesi gerekmektedir. Katı numune
İstenilen 2 Teta Aralığında XRD Desen Çekimi ve XRD Desen Analizi Pikleri Türünün ve İndislerinin Belirlenmesi
Polimer Mol Kütlesi Dağılımı Tayinleri
Termogravimetrik Analiz 25"C /1600"C arasında Termal Analiz N, Ar ve Hava Atmosferinde yapılabilmektedir.
Diferansiyel Termal Analiz 25"C /1600"C arasında Termal Analiz N, Ar ve Hava Atmosferinde yapılabilmektedir.
Diferansiyel Taramalı Analiz - 150"C / 600"C Arasında Termal Analiz N, Ar ve Hava Atmosferinde yapılabilmektedir.
Numune Yüzeyini Tarayarak Görüntü Elde Etmek 1 - 0.5-30 kV ve 15X- 100.000X Büyütme ile Görüntüleme Yapılabilmektedir. 2 - EDS Analizi, Noktasal Elemet Analizi, Çizgisel Element Analizi ve Haritalama