Cihazlar

Cihazlar

Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM-EDS)

Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM-EDS)

Görüntüleme Laboratuvarı
Fourier Dönüşümlü Kızılötesi Spektroskopisi (FT-IR)

Fourier Dönüşümlü Kızılötesi Spektroskopisi (FT-IR)

Elementel Analiz Laboratuvarı
Organik Elementel Analiz Cihazı (OEA)

Organik Elementel Analiz Cihazı (OEA)

Elementel Analiz Laboratuvarı
Dinamik Işık Saçılımı (DLS)

Dinamik Işık Saçılımı (DLS)

Parçacık Boyutu ve Zeta Potansiyel Ölçüm Laboratuvarı
Lazer Kırınım Cihazı

Lazer Kırınım Cihazı

Parçacık Boyutu ve Zeta Potansiyel Ölçüm Laboratuvarı
Nükleer Manyetik Rezonans Spektroskopisi  (NMR)

Nükleer Manyetik Rezonans Spektroskopisi (NMR)

Elementel Analiz Laboratuvarı
Atomik Absorpsiyon Spektrometresi (AAS)

Atomik Absorpsiyon Spektrometresi (AAS)

Elementel Analiz Laboratuvarı
Reometre

Reometre

Reolojik Karakterizasyon Laboratuvarı